Proces prywatyzacji zasobu własności rolnej Skarbu Państwa

Paweł Kraciński
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Kraciński, Paweł; ORCID: 0000-0003-2906-8618 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej)
Proces prywatyzacji zasobu własności rolnej Skarbu Państwa
The process of privatization of Agricultural Property of the State Treasury
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 102, s. 49-65

Abstract

This article presents policy towards State Farms in the XX century, and their economic and legal situation which led to rapid reforms in the sector. The land resource acquired by APA was described in numbers. The development of sales of the Agricultural Property of the State Treasury in the years 1992–2012 was presented and commented.