Globalne bezpieczeństwo żywnościowe świata w świetle prognozowanych trendów rozwoju rolnictwa w latach 2020–2050

Jan Górecki1, Ewa Halicka2
1 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Górecki, Jan (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Halicka, Ewa; ORCID: 0000-0002-0535-2115 (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Globalne bezpieczeństwo żywnościowe świata w świetle prognozowanych trendów rozwoju rolnictwa w latach 2020–2050
Global food security in the light of projected agricultural development trends in the years 2020–2050
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 102, s. 5-13

Streszczenie

The main content of the paper is a broad analysis of the present status and projected changes of agricultural and food production as well as food security. The level, structure and distribution of food production in the world, regions and selected countries in the context of malnutrition and reducing hunger are the main issues of the authors’ deliberation.