Odpady grupy trzeciej jako źródło energii odnawialnej

Krzysztof Nuszkiewicz
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
Nuszkiewicz, Krzysztof (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie)
Odpady grupy trzeciej jako źródło energii odnawialnej
Waste of the third group as a source of renewable energy
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 104, s. 119-124

Streszczenie

The article presents a description of group 03 biomass resources specified in the Ministry of Environment Directive of 27 September 2001. Waste of group 03 can be recognized as the so-called biomass, because it is waste left after wood processing and manufactured boards, furniture, cellulose, paper and cardboard production. After the elimination of pollutants that exist in waste of group 03 with the use of e.g. pyrolysis, there is a possibility of using biomass as solid fuel.