Polityka dywidendowa zakładów ubezpieczeń notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A.

Emil Ochnio
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ochnio, Emil (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Polityka dywidendowa zakładów ubezpieczeń notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A.
The dividend policy of insurance companies listed on the Stock Exchange in Warsaw for example Insurance Company EUROPA Joint Stock Company
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 104, s. 145-156

Streszczenie

This article attempts to identify the relationship between the amount of income derived by insurance, and the level of dividends paid by them. The type of relationship will be discussed as an example Insurance Company EUROPA Joint Stock Company.