Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce

Ganna Levytska1, Joanna Wrzesińska-Kowal2
1, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Levytska, Ganna (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wrzesińska-Kowal, Joanna; ORCID: 0000-0001-5492-8187 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce
Corporate Social Responsibility in the foodservice industry in Poland: importance and practices
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 104, s. 171-183

Streszczenie

The article focuses on the nature and importance of the corporate social responsibility in the activities of the foodservice retailers. Attention was paid to the issues as the CSR activities using by the leading foodservice networks in the Polish market and giving information about these undertakings to society. The author considered the CSR activities directed towards different groups of stakeholders and described the difference of CSR activities in the various types of foodservice retailers. The paper presents selected examples of the CSR activities in the foodservice retailers.