Prognozowanie ryzyka bankructwa przedsiębiorstw z branży transportu drogowego towarów

Sławomir Juszczyk1, Rafał Balina2
1, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Juszczyk, Sławomir; ORCID: 0000-0003-3790-6247 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Balina, Rafał; ORCID: 0000-0001-6304-8149 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prognozowanie ryzyka bankructwa przedsiębiorstw z branży transportu drogowego towarów
Predicting the risk of bankruptcy of companies from road freight transport
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 104, s. 65-79

Streszczenie

The article presents the new model of bankruptcy prediction of Polish companies from sector of road freight transport. The study showed that in the process of assessment of the condition of the analyzed sector are two variables: the share of operating assets in the sum of total assets and the relation between total liabilities to equity.