Możliwości poprawy polityki zarządzania kapitałem obrotowym spółek giełdowych z sektora agrobiznesu w opiniach zarządzających

Serhiy Zabolotnyy
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zabolotnyy, Serhiy; ORCID: 0000-0003-4701-0495 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Możliwości poprawy polityki zarządzania kapitałem obrotowym spółek giełdowych z sektora agrobiznesu w opiniach zarządzających
Possibilities of working capital management policy improvement in the joint-stock companies of agribusiness sector in opinions of managers
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 104, s. 81-91

Streszczenie

In the article the opinions of managers of agribusiness joint-stock companies on the possibilities of working capital management policy improvement were presented. With the help of questionnaire the opinions on current working capital policy, its goals and barriers in its forming were defined. According to the managers the main barriers in working capital management included higher priority for other goals of financial management, lack of acceptance from the clients and members of the organization. The highest level of satisfaction among managers had the buying policy and the process of invoicing, that was the result of high efficiency of this area of activity. The majority of the managers considered that the existent policies of liquidity led to the optimal level of liquidity in the enterprises.