Zmienność cen owoców i środków produkcji a sytuacja ekonomiczna producentów w Polsce

Wioletta Wróblewska1, Arkadiusz Chudzik2
1, 2 Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wróblewska, Wioletta (Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Chudzik, Arkadiusz (Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Zmienność cen owoców i środków produkcji a sytuacja ekonomiczna producentów w Polsce
Impact of fruits’ and means’ of production prices volatility on economic situation of fruit producers in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 109, s. 123-132

Abstract

The paper contains the analysis of prices volatility of chosen fruit species and means of production and its effect on economic situation of fruit growers in Poland in years 2001–2012. Results of research showed that prices of strawberries and raspberries were characterized by the highest volatility. The lowest volatility of fruit prices was observed in pears production. Among analysed prices of means of production, the highest rise was observed in hourly wages and prices of fertilizers. The analysis of volatility of prices of fruits and means of production revealed that the economic situation of apples’ and pears’ producers has undergone deterioration. However, raspberry producers faced improvement of their economic situation.