Koncentracja produkcji i poziom wykształcenia a znajomość i przestrzeganie wybranych zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach mlecznych

Marcin Wysokiński1, Izabela Kosędka2
1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Gospodarstwo rolne w gminie Przyrów
Wysokiński, Marcin (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kosędka, Izabela (Gospodarstwo rolne w gminie Przyrów)
Koncentracja produkcji i poziom wykształcenia a znajomość i przestrzeganie wybranych zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach mlecznych
Concentration of production and the level of education relative to the knowledge and observance of safety rules in selected dairy farms
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 109, s. 143-160

Abstract

The article concerns farmers’ knowledge and compliance of principles of safe and hygienic work in dairy farms. Surveyed objects were grouped by the level of farmer’s education and the number of cows in the herd. It has been shown that there is quite a significant correlation between the level of farmer’s education on one hand and their understanding and compliance with health and safety regulations on the other.