Systemy wskaźników dochodowości pracy w rolnictwie – propozycja metodyczna

Zbigniew Gołaś
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gołaś, Zbigniew; ORCID: 0000-0002-6921-6008 (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Systemy wskaźników dochodowości pracy w rolnictwie – propozycja metodyczna
Systems of work profitability ratios in agriculture – a methodical proposal
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 109, s. 17-26

Abstract

The proposal of six systems of work profitability ratios in the agricultural sector is presented in the article. The decomposition of the work profitability ratio was based on the Economic Accounts for Agriculture (EAA), i.e. applicable in EU member states harmonized financial statements that allow for conducting an analysis of the economic situation in agriculture according to uniform rules.