Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach spożywczych zlokalizowanych w województwie lubelskim

Katarzyna Domańska1, Tomasz Kijek2
1 Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2 Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Domańska, Katarzyna (Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kijek, Tomasz (Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach spożywczych zlokalizowanych w województwie lubelskim
Investments in innovations: the case of food producers from the Lubelskie region
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 109, s. 175-186

Abstract

Nowadays, innovations are the key driver of a firm’s development and sustainability. This paper identifies and examines the scale and type of investments in innovations in the sample of food producers from Lubelskie region. Moreover, the paper tries both to identify the drivers of the level of expenditures on innovations and to discover the direction of impact. According to the research results, 45.0% of the surveyed enterprises were engaged in innovation activities, while 37.5% of surveyed enterprises introduced innovations in the year 2011. The results of the study reveal that the propensity to introduce new products and operating outside the country stimulate the firms to invest in innovations.