Recenzja monografii pod redakcją Janiny Sawickiej „Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender”

Wojciech Pizło
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pizło, Wojciech; ORCID: 0000-0002-5212-0990 (Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Recenzja monografii pod redakcją Janiny Sawickiej „Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender”
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 109, s. 187-191