Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa

Bogdan Klepacki1, Ilona Dziedzic-Jagodzka2, Edyta Piątek3
1 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2, 3 Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Dziedzic-Jagodzka, Ilona (Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Piątek, Edyta (Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa
Multi-stage direct costing in a selected enterprise
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 109, s. 27-42

Abstract

This article presents the assumptions of direct costing and its importance in shaping the prices of manufactured products. The article discusses the results of the costs analysis and attempts to implement direct costing in a selected company. Research has proven that this method should not be applied to all enterprises. The main issue hindering the implementation of direct costing, and at the same time disqualifying it in the selected enterprise is the fact that a substantial portion of the costs associated with the production process are either indirect or fixed costs, thus being not sensitive to changes in production level.