Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Katarzyna Drabarczyk1, Joanna Wrzesińska-Kowal2
1, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Drabarczyk, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-2760-8409 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wrzesińska-Kowal, Joanna; ORCID: 0000-0001-5492-8187 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
The development of organic farming in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, vol., nr 111, s. 19-31

Słowa kluczowe

rolnictwo ekologiczne zrównoważony rozwój produkcja ekologiczna certyfikowanie produktów

Key words

organic agriculture sustainable development organic production certification of products

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie stanu i przyczyn rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2003–2014 w odniesieniu do wybranych krajów świata. Ukazano czynniki sprzyjające rozwojowi produkcji ekologicznej, warunki certyfikowania produktów, rozwój produkcji ekologicznej na świecie oraz strukturę i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego.

Abstract

The aim of the article is to present the state of and reasons for the development of organic farming in Poland in the years 2003–2014 in selected countries. It shows the factors conducive to the development of organic production, the conditions for the certification of products, development of organic production in the world and the structure and prospects of development of the Polish farming.