Ceny w sektorze rolno-żywnościowym w warunkach cyklu koniunkturalnego

Jacek Maśniak
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Maśniak, Jacek; ORCID: 0000-0002-2226-0618 (Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ceny w sektorze rolno-żywnościowym w warunkach cyklu koniunkturalnego
Prices in the agri-food sector in the conditions of business cycle
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 113, s. 5-16

Słowa kluczowe

austriacka szkoła ekonomii cykl koniunkturalny struktura cen sektor rolno-żywnościowy.

Key words

Austrian school of economics business cycle price structure agri-food sector.

Streszczenie

Celem artykułu była weryfikacja hipotezy wynikającej z austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego,

Abstract

The aim of the article was to verify the hypothesis derived from the Austrian business cycle theory that the prices of goods produced in sectors which are most distant from consumers fluctuate more than the prices of consumption goods. A study carried out for the agri-food sector in the years 2001–2014 showed that the price of agricultural raw materials (agricultural market output) and natural resources (agricultural land) fluctuate more than prices of food products. The prices of fixed assets were relatively stable, which should not happen according to the business cycle theory.