Innowacje w zakresie interakcji z klientem i komunikacji marketingowej w handlu dyskontowym

Grażyna Koniorczyk
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Koniorczyk, Grażyna (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Innowacje w zakresie interakcji z klientem i komunikacji marketingowej w handlu dyskontowym
Innovations in customer interactions and marketing communication in discount retail market
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 113, s. 89-103

Słowa kluczowe

komunikacja marketingowa innowacje dyskonty zaangażowanie klienta

Key words

marketing communications innovations discounters customer engagement

Streszczenie

i sposobów komunikacji marketingowej, a także sposobów interakcji stosowanych przez dyskonty. Autorka posłużyła się metodą krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej, a także analizą przypadków (case study research). Badania pokazały, że sieci dyskontowe skutecznie zmieniają wizerunek rynkowy, wykorzystując w tym celu nowe formy i środki komunikacji marketingowej. W ramach strategii repozycjonowania wizerunku i budowania silnej marki dyskonty zwiększają częstotliwość i intensywność kontaktu z marką, inspirują i podnoszą świadomość konsumentów w zakresie gotowania, a także zmniejszają dystans w relacjach z klientem.

Abstract

The aim of the study is to identify and characterize innovative forms and means of marketing communication, as well as new ways of interactions implemented by discount retailers. The method of critical analysis of literature and case study research are applied. Discount networks effectively changed the image of “cheap stores” using new forms and means of marketing communication. The (re)positioning strategy and building a strong brand are connected with increasing frequency and intensity of contact with the brand, inspiring and educating consumers, as well as engaging them.