Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych

Katarzyna Gralak
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Gralak, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-7317-7833 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych
Website as a tool for the promotion and distribution of agritourism offer
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 115, s. 171-182

Słowa kluczowe

Internet agroturystyka witryna internetowa województwo podlaskie

Key words

Internet agritourism www website Podlaskie province

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena witryn obiektów agroturystycznych i sposobu ich wykorzystania w promocji i dystrybucji oferty turystycznej. Analizie poddano 63 witryny internetowe obiektów agroturystycznych z obszaru województwa podlaskiego. Do oceny stron wykorzystano model eMICA, stosowany m.in. do oceny witryn internetowych podmiotów branży turystycznej i dostosowany do warunków polskich. Badano rodzaj i zakres informacji, poziom interaktywności strony oraz możliwość zawierania transakcji handlowych. Przeprowadzone badania wskazują, że w zbiorowości gospodarstw agroturystycznych zdecydowanie dominuje grupa, która wykorzystuje witryny internetowe wyłącznie w celu prezentacji i promocji oferty (strona zawiera podstawowe informacje na temat oferty).

Abstract

This paper evaluates 63 agritourism websites in Podlaskie province to analyse their role in promotion and distribution of tourism offer. This study uses the eMICA methodological approach (adapted to Polish conditions ) used to evaluate websites from the tourist sector. The results indicate that the most of agritourism farms use the Internet sites only for the purpose of presentation and promotion of the offer (they contain only basic information about the offer).