Spółdzielczość spożywców w Polsce w latach 2006–2014 na przykładzie wybranej spółdzielni

Katarzyna Drabarczyk1, Aleksandra Jakubiec2, Joanna Wrzesińska-Kowal3
1, 3 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Instytut Rynków i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Drabarczyk, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-2760-8409 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jakubiec, Aleksandra (Instytut Rynków i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Wrzesińska-Kowal, Joanna; ORCID: 0000-0001-5492-8187 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Spółdzielczość spożywców w Polsce w latach 2006–2014 na przykładzie wybranej spółdzielni
Consumers cooperatives in Poland in the years 2006–2014: the case study of the selected cooperative
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 118, s. 41-53

Słowa kluczowe

spółdzielczość spożywców handel detaliczny spółdzielnie

Key words

consumers cooperatives retail trade cooperatives

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie spółdzielczości spożywców w Polsce w latach 2006–2014 na przykładzie wybranej spółdzielni zrzeszonej w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem”. Dokonano charakterystyki wybranej spółdzielni pod kątem liczby placówek, ich powierzchni, liczby zatrudnionych i wysokości płac. Zaprezentowano również finansowe wyniki działalności gospodarczej, sumę i strukturę bilansu oraz mocne strony dalszego rozwoju. Stwierdzono rozwój badanej spółdzielni pod względem ekonomiczno-finansowym.

Abstract

The aim of this paper is to present the consumers cooperatives in Poland in the years 2006–2014 on the example of the selected cooperative being a member of the National Supervision Union of Spolem Consumer Cooperatives. To characterise the chosen cooperative, the number and area size of their business establishments were presented, as well as the number of employees and their wages. It was followed by the financial results of the business activity, the balance sheet and its components as well as the strengths leading to further development. Taking into account economic and financial performance of the cooperative, it was developing in the analyzed period.