Application of conjoint analysis in the study of the wine consumers’ preferences

Ewa Wasilewska1, Marcin Dudziński2
1 Institute of Economics and Finance Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2 Institute of Information Technology Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Wasilewska, Ewa; ORCID: 0000-0001-9065-5526 (Institute of Economics and Finance Warsaw University of Life Sciences – SGGW)
Dudziński, Marcin; ORCID: 0000-0003-4242-8411 (Institute of Information Technology Warsaw University of Life Sciences – SGGW)
Application of conjoint analysis in the study of the wine consumers’ preferences
Zastosowanie conjoint analysis w badaniu preferencji konsumentów wina
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019, vol., nr 126, s. 53-68

Słowa kluczowe

preferences analysis consumer conjoint analysis wine

Key words

analiza preferencji konsument conjoint analysis wino

JEL Classification

C10 C38 C80 C88 D12 D91 E21

Streszczenie

In our paper, the results concerning the research devoted to wine consumers’ preferences, obtained with the use of method called the conjoint analysis, are presented. The basis for measurements of such the preferences is the utility function that enables to assign numerical characteristics to each of available variates. The conjoint analysis is a survey-based multivariate statistical technique where respondent has different objects at the disposal, each of which is determined by the chosen set of relevant attributes, taking the given values (levels), in order to give some information about the total preferences regarding these objects. The objective of our work is to gain the knowledge about the wine consumers’ preferences and, in particular, to establish what factors are vital for them when purchasing wine. We conduct a questionnaire survey based on a sample consisting of 248 randomly chosen respondents, declaring wine consumption. The collected sample has been divided into the female and male groups, as well as into the three age categories (18–35 years, 36–55 years and 56 years or more). In our study, we have stated that the price of wine is the most decisive factor when it comes to selection of the preferred sort of wine. The wine dryness and its color turn out to be the second and the third most significant factors regarding this choice, while the sort of wine and the number of awarded prizes or accolades are the least important factors for buying the specific kind of wine.

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji konsumentów wina przy wykorzystaniu metody conjoint analysis, czyli addytywnego pomiaru łącznego. Podstawę pomiaru preferencji stanowi tu funkcja użyteczności, która umożliwia przypisanie charakterystyki liczbowej każdemu z dostępnych wariantów będących przedmiotem wyboru. Conjoint analysis jest jedną z metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Opiera się ona na prezentacji respondentom zbioru obiektów (profilów produktów lub usług) opisanych wybranymi atrybutami, z których każdy przyjmuje określone wartości (poziomy), w celu uzyskania informacji o całkowitych preferencjach odnośnie tych obiektów. Celem opracowania było rozpoznanie preferencji konsumentów wina, w szczególności określenie, jakimi kryteriami kierują się oni, podejmując decyzję o zakupie wina. Przeprowadzono badania ankietowe przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety wśród 248 wybranych w sposób przypadkowy osób deklarujących spożywanie wina, w podziale na kobiety i mężczyzn oraz trzy grupy wiekowe (18–35 lat, 36–55 lat oraz 56 lat lub więcej). W wyniku analizy stwierdzono, że czynnikiem decydującym o wyborze wina jest dla konsumentów przede wszystkim cena. W dalszej kolejności konsumenci uwzględniają wytrawność wina i jego barwę. Najmniej ważnymi czynnikami okazały się rodzaj wina (spokojne, musujące) oraz to, czy wino było laureatem nagród lub wyróżnień.