THE ANALYSIS OF EUROPEAN ORGANIC FARMING PRODUCTION IN 2010 - 2017

Konrad Rojek
Faculty of Economics and Finance, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Rojek, Konrad; ORCID: 0000-0002-4846-8943 (Faculty of Economics and Finance, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom)
THE ANALYSIS OF EUROPEAN ORGANIC FARMING PRODUCTION IN 2010 - 2017
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 118-123

Słowa kluczowe

organic farming organic food agricultural production

JEL Classification

E230 Q100

Streszczenie

The world sees one of the many agricultural production opportunities in organic farming. There are manychallenges facing ecological producers, which on the one hand affect the income sphere of farmers, becausethey concern the provision of a fair existence, and on the other, farmers and organic producers must respectlegal regulations and meet growing social expectations in the field of environmental protection and biodiversity.The aim of this article was to analyse data on organic farming production in Europe. Presented in it thenumber of organic European agricultural producers, the biggest producers, the number of organic crop area inEurope and the countries with the largest agricultural area in Europe. The article focuses on plant and animalorganic production. Animal production divided into organic production of livestock of animals and organicproduction of animal products (excluding eggs).

Cytowania

 1. Barłowska, J., Wolanciuk, A. (2017). Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata [Organic farming in Poland against the background of the European Union and the world]. Przegląd Hodowlany, 2, pp. 1-4.
 2. Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju [Organic farming – development opportunities and perspectives]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (2), pp. 370-376.
 3. Eurostat, www.ec.europa.eu [Access 28.04.2019].
 4. Kahl, J., Van den Burgt, G.J., Kusche, D. Bügel, S., Busscher, N., Hallmann, E., Kretzschmar, S., Ploeger, Rembialkowska, E., Huber, M. (2010). Organic food claims in Europe. Food Technology, 3, pp. 38-46.
 5. Kiełbasa, M. (2015). Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego [The future of the agri-food sector in Poland in relation to the current state]. Progress in Economic Sciences, 2, pp. 227-230.
 6. Kowalska, A. (2015). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji [Organic farming as a development factor of sustainable consumption]. Journal of Agriculture and Rural Development, 3 (37), pp. 467-476.
 7. Miśniakiewicz, M., Suwała, G. (2006). Żywność ekologiczna w świadomości Polaków. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 705, pp. 57-75.
 8. Nachtman, G. (2015). Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych [Farms combining organic and conventional production methods at the background of organic farms]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3 (344), pp. 129-130.
 9. Nestorowicz, R., Pilarczyk, B. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych [Marketing of organic food products].Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Rigby, D., Câceres, D. (2001). Organic farming and the sustainability of agricultural systems. Agricultural Systems, 68, pp. 21-40.
 11. Szarek, S., Nowogródzka, T. (2015). Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce [Regional differences in development of organic farming in Poland]. Journal of Agriculture and Rural Development, 1 (35), pp. 125-135.
 12. Tyburski, J., Żakowska-Biemans, S. (2007). Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego [Introduction to organic farming]. In: J. Tyburski, S. Żakowska-Biemans (eds.) Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp. 15-28.