PRO-ECOLOGICAL ATTITUDES AMONG STUDENTS

Agata Balińska1, Piotr Gabryjończyk2, Jan Zawadka3
1, 2, 3 Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Balińska, Agata; ORCID: 0000-0002-8777-9955 (Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Gabryjończyk, Piotr; ORCID: 0000-0002-8815-9723 (Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Zawadka, Jan; ORCID: 0000-0003-1979-0607 (Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
PRO-ECOLOGICAL ATTITUDES AMONG STUDENTS
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 31-37

Słowa kluczowe

ecological education pro-ecological attitudes pro-ecological behaviours students

JEL Classification

Q53 Q56 Q57

Streszczenie

The aim of the study is to present the pro-ecological (i.e. favourable for ecology, acting in favour of environment) attitudes of people who study at the Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW. The theoretical part discusses the concept and the essence of ecology and ecological awareness, as well as the elements and significance of ecological education. In the practical part, the attitude of the group of students of the Faculty of Economic Sciences at the WULS-SGGW to the necessity of pro-ecological behaviours and their expectations regarding the ways of propagating knowledge and activities in the field of environmental education is presented. It turned out that more than 90% of the respondents consider such behaviours as a necessary one, while around 60% believe that the entities responsible for promoting it among the society – in the form of obligatory education – should be schools and universities. Finally, the study contains original conclusions and findings regarding the observations made during the research.

Cytowania

 1. Budniak, A. (2009). Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym [Socio-natural education of children in pre-school and younger school]. Impuls, Kraków.
 2. Budniak, A. (2014). Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym [Socio-natural education of children in preschool and younger school age]. Impuls, Kraków.
 3. Dołęga, J.M. (2003). Znaczenie nauk ekologicznych w ochronie środowiska i edukacji ekologicznej [The importance of ecological sciences in environmental protection and ecological education]. In: Z. Ciećko, J.M. Dołęga (eds.) Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej i Polsce. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko, p. 22.
 4. Domeracki, P., Tyburski, W. (2011). Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju [The basics of education and shaping social awareness in the spirit of sustainable d evelopment]. In: W. Tryburski (ed.) Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 244-245.
 5. Egerton, F. (2013). History of Ecological Sciences. Part 47: Ernst Haeckel’s Ecology. Bulletin of the Ecological Society of America, 94 (3), pp. 222-244.
 6. Friederichs, K. (1958). A Definition of Ecology and Some Thoughts About Basic Concepts. Ecology. Ecological Society of America, 39 (1), pp. 154-159.
 7. Górska, A. (1995). Wychowywać nowe społeczeństwo [Educating a new society]. Przyroda Polska, 11, p. 20.
 8. Haeckel, E. (1866). Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanische Begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie. Vol. II: Alllgemeine Entwickelungsgeschichte der Organismen [General morphology of the organisms. General Principles of Organic Forms Science, Mechanical Founded by the descent theory reformulated by Charles Darwin. Vol. II: General evolutionary history of organisms]. Georg Reimer, Berlin.
 9. Houszka, M. (2014). Ekologia i patologia [Ecology and pathology]. Życie Weterynaryjne, 89 (1), pp. 17-18.
 10. Kiełczewski, D. (2001). Ekologia społeczna [Social ecology]. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 11. Lozano, R. (2006). Incorporation and institutionalisation of SD into universities: breaking through barriers to change. Journal of Cleaner Production, 14 (9-11), pp. 787-796.
 12. Nowińska, Z., Jarosz, W., Brol, J., Jarzębska, B., Przewoźnik, P. (2014). Postawa proekologiczna wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie [Pro-ecological attitude as an expression of care for the environment and own health]. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice.
 13. Nycz-Wróbel, J. (2012). Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego) [Ecological awareness of the society and the resulting threats to the natural environment (based on the opinion of the inhabitants of the Podkarpackie Voivodeship)]. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 286. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 19 (3), pp. 63-76.
 14. Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej) [Ecological awareness in the light of theory and practice (Outline of the political model of ecological awareness)]. Problemy Ekorozwoju, 1 (1), pp. 33-40.
 15. Parczewska, T. (2009). Edukacja ekologiczna w przedszkolu [Ecological education in kindergarten]. UMCS, Lublin.
 16. Sander, J. (2007). Idea zrównoważonego rozwoju w holistycznej edukacji przyrodniczej [The idea of sustainable development in holistic nature education]. Problemy Ekorozwoju, 2 (2), pp. 101-105.
 17. Sander, J. (2008). Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju [Selected aspects of environmental processes of holistic nature education in the light of the idea of sustainable development]. Problemy Ekorozwoju, 3 (2), pp. 69-80.
 18. Sawitri, D., Widiaswati, D. (2018). Undergraduate students’ pro-environmental behavior in daily practice. E3S Web of Conferences, 31, # 09025.
 19. Schlegelmilch, B.B., Bohlen, G.M., Diamantopoulos A. (1996). The link between green purchasing decisions and measures of environmental consciousness. Euro pean Journal of Marketing, 30 (5), pp. 35-55.
 20. Strumińska - Doktór, A. (2007). Poziom wiedzy środowiskowej nauczycieli [Level of environmental knowledge of teachers]. In: D. Cichy (ed.) Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej. IBE, Warszawa, p. 123.
 21. Terlecka, M.K. (2014). O edukacji ekologicznej w Polsce [About ecological education in Poland]. In: M.K. Terlecka (ed.) Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy. Armagraf, Krosno, p. 9.
 22. Tezel, E., Ugural, M., Giritli, H. (2018). Pro-environmental behavior of university students: influence of cultural differences. European Journal of Sustainable Development, 7 (4), pp. 43-52.
 23. Tuszyńska, L. (2006). Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów [Ecological education for teachers and students]. WSP-TWP, Warszawa.
 24. UNECE (2014). Strategy for Education for Sustainable Development. Retrieved: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/strategyinPolish.pdf [Accessed 13.05.2019].
 25. Vicente-Molina, M., Fernández-Sainz, A., Izagirre-Olaizola, J. (2013). Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: Comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production, 61, pp. 130-138
 26. WCED (1987). Our Common Future. Oxford University Press, Oxford.
 27. Zelezny, L.C., Chua P-P., Aldrich Ch. (2000). Elaborating on gender differences in environmentalism. Journal of Social Issues, 56 (3), pp. 443-457.
 28. Żeber-Dzikowska, I. (2016). Opinie nauczycieli dotyczące edukacji ekologicznej prowadzonej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku [Teachers’ opinions on environmental education conducted by the Regional Center for Ecological Education in Płock]. Forum Pedagogiczne, 2 (2), pp. 123-143.