COLLECTIVE ACTION THEORY OF MANCUR OLSON ON THE EXAMPLE OF INTEGRATED FRUIT AND VEGETABLE PRODUCERS

Maryla Bieniek - Majka
Institute of Economic Sciences, Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz
Bieniek - Majka, Maryla; ORCID: 0000-0003-1448-7406 (Institute of Economic Sciences, Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz)
COLLECTIVE ACTION THEORY OF MANCUR OLSON ON THE EXAMPLE OF INTEGRATED FRUIT AND VEGETABLE PRODUCERS
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 46-51

Słowa kluczowe

fruit-vegetable producers' groups/organisations group activity free-rider

JEL Classification

Q13 P32

Streszczenie

The aim of this article was to answer the question – do integrated fruit and vegetable producers act in accordancewith the assumptions of “the logic of collective actions” by Olson, or want to increase the marketorganisation level, as suggested by Docian Ciolos, increasing the number of existing groups/organisations?Basing on a library query, the assumptions of the “logic of collective actions” are presented. Using the dataprovided by the European Commission, a significant negative relationship was found between the averagesize of the group/organisation and its effectiveness. In addition, there was a regress of organising the fruitand vegetable market in the European Union. Therefore, it is suggested that according to the assumptions ofMancur Olson’s theory, selective stimuli (institutional support) motivating members of groups/organisationsto produce a common good that can be, i.a., overcoming the barrier of production scale or competitivenessof the sector should be applied.

Cytowania

 1. Bieniek-Majka, M., Matuszczak, A. (2017). Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego [Horizontal integration of the fruit and vegetables market in kujawsko-pomorskie voivodeship]. Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 2. Chaddad, F.R., Cook, M.L. (2004). Understanding New Cooperative Models: An Ownership-Control Rights Typology. Review of Agricultural Economics, 26 (3), pp. 348-360.
 3. Congleton, R.D. (2015). The Logic of Collective Action and Beyond. Working Paper 15-23. Retrieved from: https://business.wvu.edu/files/d/105d5d54-2ca3-4a50bbf6-7d80ab708d08/15-23.pdf [Accessed 12.02.2019].
 4. De Bruycker, I., Berkhout, J., Hanegraaff, M. (2018). The paradox of collective action: Linking interest aggregation and interest articulation in EU Legislative Lobbying. Governance, 32 (2), pp. 295-312, https://doi. org/10.1111/gove.12373
 5. Grodzicki, M. (2015). Dlaczego grupom udaje się podejmować działania? Przedstawienie teorii działań zbiorowych Elinor Ostrom [Why do groups manage to take action? Presentation of the Elinor Ostrom’s theory of collective actions]. Ekonomia Społeczna, 1, pp. 66-78.
 6. Grzybek, D. (2016). Przeciw tezom o niemożności – Elinor Ostrom o działaniu zbiorowym i zarządzaniu wspólnymi zasobami [Against the theses on inability – Elinor Ostrom on collective actions and management of common resources]. International Journal of Contemporary Management, 11 (1), pp. 104-112.
 7. Hart, D.M. (2003). Political Representation in Concentrated Industries: Revisiting the ‘Olsonian Hypothesis’. Business and Politics, 5, pp. 261-286.
 8. Kotyza, P., Tomsik K., Elisova, K., Hornowski, A. (2018). Supporting Producer Groups – Increasing Producer’s Value Added? Scientia Agriculturae Bohemica, 49 (2), pp. 142-152.
 9. Milczarek-Andrzejewska, D. (2012). Drobne gospodarstwa rolne we współczesnych łańcuchach żywnościowych [Participation of small farms in modern food supply chains]. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, pp. 95-113.
 10. Nosecka, B. (2017). Czynniki i mierniki konkurencyjności zewnętrznej sektora ogrodniczego i jego produktów [Factors and measures of external competitiveness of the horticultural sector and its products]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Olson, M. (1971). The logic of collective action. Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, Cambridge MA, London.
 12. Ostrowski, Ł. (2012). Recenzja książki Mancura Olsona „Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup” [Review of Mancur Olson book “Logic of collective activities. Public goods and theory of groups”]. Decyzje, 18, pp. 117-121.
 13. 10.19251/ne/2018.27(11)
  Sadłowski, A. (2018). Przyczyny i ograniczenia interwencjonizmu państwowego w rolnictwie [Causes and limitations of state intervention in agriculture] Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 27, pp. 167-185, https://www.doi.org/10.19251/ne/2018.27(11)
 14. Ząbkowicz, A. (2016). Jak rozumiany jest interes w ekonomii? [How we understand the interest in the economy?]. Studia i Prace WNEiZ US, 44 (2), pp. 399-407.