Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy

Mykola Orlykovskyi, Ludwik Wicki2
, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Orlykovskyi, Mykola; ORCID: 0000-0001-9296-623X
Wicki, Ludwik; ORCID: 0000-0002-7602-8902 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy , 2016

Słowa kluczowe

wspólna polityka rolna WPR wsparcie rolnictwa modernizacja rolnictwa Ukraina

Key words

common agricultural policy CAP support for agriculture modernisation of agriculture Ukraine