Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy

Mykola Orlykovskyi, Ludwik Wicki

Orlykovskyi, Mykola
Wicki, Ludwik; ORCID: 0000-0002-7602-8902
Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy , 2016

Słowa kluczowe

wspólna polityka rolna WPR wsparcie rolnictwa modernizacja rolnictwa Ukraina

Key words

common agricultural policy CAP support for agriculture modernisation of agriculture Ukraine