Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego zmierzającego do nauczania nowego zawodu technik rolnictwa ekologicznego

Krzysztof Nuszkiewicz
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie
Nuszkiewicz, Krzysztof (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie)
Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego zmierzającego do nauczania nowego zawodu technik rolnictwa ekologicznego
The preparation and the execution the pedagogical aiming to teaching of new occupation the technician of ecological agriculture experiment
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 170-177