Elementy i usługi polskich rynków elektronicznych produktów rolnych

Dariusz Strzębicki
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Strzębicki, Dariusz; ORCID: 0000-0003-1656-4268 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Elementy i usługi polskich rynków elektronicznych produktów rolnych
Elements and services of the Polish electronic markets of agricultural products
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 197-204

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano polskie rynki elektroniczne produktów rolnych. Omówiono główne różnice występujące pomiędzy tymi rynkami. Zidentyfikowane różnice dotyczą takich cech rynków elektronicznych jak: asortyment sprzedawanych produktów, zakres funkcji realizowanych przez rynki, elementy i części składowe rynków oraz modele dochodowe.

Abstract

The paper discusses operation of the Polish electronic markets of agri-food products. The markets differ from each other in many features. The main differences identified are connected with features such as the range of products, scope of realized functions and income model.