Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Ewa Dłubakowska-Puzio1, Renata Gałan2, Kamil Puzio3
1 Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania, 2, 3 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Dłubakowska-Puzio, Ewa (Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania)
Gałan, Renata (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Puzio, Kamil (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej
Analysis the effectiveness of marketing performance on the example the website of Polish Baltic Shipping company
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 230-242

Streszczenie

W artykule autorzy wskazują na najnowsze trendy w marketingu z wykorzystaniem Internetu, między innymi na performance marketing. Przedmiotem analizy skuteczności działań marketingowych w zakresie performance marketing jest działalność firmy Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Abstract

The article authors point to the latest trends in marketing using the Internet, among other things, the performance marketing. Examined the effectiveness of marketing activities in the field of performance marketing is the activity the Polish Baltic Shipping Co.