Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego: uwarunkowania i etapy opracowania

Leonid Worobjow
Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, ZUT w Szczecinie
Worobjow, Leonid (Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, ZUT w Szczecinie)
Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego: uwarunkowania i etapy opracowania
The concept of logistic-marketing management: conditions and stages of development
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 243-252

Streszczenie

W artykule przedstawiono zarys rozwoju koncepcji logistyczno-marketingowych w warunkach globalizacji rynków, terytorialnego i technologicznego rozproszenia procesów produkcji oraz wynikającej z indywidualizacji preferencji, rosnącej różnorodności asortymentu, przyczyniających się do wzrostu ilości informacji przesyłanych w kanałach dystrybucji i promocji.

Abstract

The paper presents the overview of development of logistic-marketing concepts under conditions of market globalization, territorial and technological dispersion of production processes and connected with individual preferences; growing diversity of assortment, which contribute to an increase of amount of information transmitted in distribution and promotion channels.