Siła mediów jako piąty element marketingu – mix na rynku mediów

Jan Kreft

Kreft, Jan
Siła mediów jako piąty element marketingu – mix na rynku mediów
Media power as the fifth element of marketing - mix on the media market
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 288-298

Streszczenie

Działające jednocześnie na rynku reklamy i rynku odbiorców medium o znaczących postrzeganych możliwościach oddziaływania na opinię publiczną może liczyć na sukces ekonomiczny w postaci przychodów reklamowych o wielkości większej niż wskazywałby na to, w przypadku prasy, poziom ich czytelnictwa i wielkość sprzedaży egzemplarzowej, czyli parametry brane przede wszystkim pod uwagę przy doborze mediów do kampanii promocyjnych przez agencje i domy mediowe. Tę uświadamianą i postrzeganą oraz braną pod uwagę przez czytelników i reklamodawców możliwość wywierania przez media określonego skutku społecznego, gospodarczego i politycznego można określić jako „siłę” (Power) mediów i wprowadzić do katalogu składników promocji.

Abstract

A medium that is at the same time present on the advertising market and media receivers market and has significant abilities to influence public opinion may count on economical success in the form of advertising income. This income may be higher than, in case of press, the level of readership and the level of individual copy sales would indicate. These two parameters are specifically taken into consideration by media agencies and media houses when choosing media for advertising campaigns. This realised and perceived opportunity for media to exert a specific social, economical and political influence may be described as media power. This definition may be successfully introduced into the promotion indegredients catalogue.