Marketing terytorialny a kreowanie regionów

Agnieszka Brelik

Brelik, Agnieszka
Marketing terytorialny a kreowanie regionów
Place marketing and creation of region
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 322-328

Streszczenie

Turystyka jako znaczący element rozwoju miast i regionów, integrując w szereg dziedzin gospodarki, pozwala na wyeksponowanie i promocję wyjątkowych walorów, charakteryzujących określone obszary geograficzno-administracyjne W artykule przedstawiono znaczenie marketingu terytorialnego oraz jego wpływ na kreowanie regionów.

Abstract

Tourism as a main factor of cities and regions development, integrating several areas of the economy allows for promotions of exceptional qualities which characterize certain geographic and administrative areas