Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw pro konsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu

Ewa Dłubakowska-Puzio1, Michał Karpuk2, Kamil Puzio3
1, 2 Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania, 3 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Dłubakowska-Puzio, Ewa (Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania)
Karpuk, Michał (Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania)
Puzio, Kamil (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw pro konsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu
The concept of use the econometric models in shaping the pro-consumer attitudes in sanatoriums in Kołobrzeg
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 92-101

Streszczenie

Autorzy przedstawiają koncepcję wykorzystania modelowania ekonometrycznego w działalności usługowej, w branży hotelarskiej, do pomocy budowania postaw pro-klienckich, mającego wskazać newralgiczne punkty w obsłudze klienta, decydujące o przyszłych wyborach klienta, odnoszących się do podejmowania decyzji o zakupie usług konkretnego przedsiębiorstwa hotelowego.

Abstract

The authors present the concept of the use the econometric modelling in service activities within the hotel industry, to help build a pro-client attitudes, aiming to identify critical points of customer service, crucial to future customers’ elections, relating to the decision of purchase services from particular hotel company.