Publiczny system finansowy w gospodarce rynkowej

Tadeusz Waściński, Grażyna Wójcik

Waściński, Tadeusz
Wójcik, Grażyna
Publiczny system finansowy w gospodarce rynkowej
Public financial system in market economy
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 100-109

Streszczenie

W pracy omówiono zasady funkcjonowania publicznego systemu finansowego, koncentrując się na jego zadaniach oraz specyficznych właściwościach. Stwierdzono, że publiczny system finansowy w Polsce jest ciągle w okresie przeobrażeń dokonywanych w różnych płaszczyznach funkcjonowania

Abstract

The article presents the principle of functioning public financial system, focusing on his tasks as well as specific proprieties. It was affirmed, that public financial system in Poland is in period transformations made in different planes functioning still.