Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji

Iwona Kowalska

Kowalska, Iwona; ORCID: 0000-0002-2757-7163
Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji
Consequence of Poland Presidency in European Union in the field of education
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 110-118

Streszczenie

W roku 2011 Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Edukacja jest jednym z obszarów strategicznych współpracy państw UE. Celem artykułu jest przybliżenie roli prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji

Abstract

In 2011 Poland will take charge of presidency in European Union. Education is one of the strategic subject of European Union co – operation. The aim of the paper is to present consequence of Poland presidency in European Union in the field of education.