Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce

Barbara Woźniak

Woźniak, Barbara
Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce
State aid instruments and granting institutions in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 151-161

Streszczenie

W ostatnich latach wartość pomocy publicznej w Polsce wzrastała i w 2008 r. osiągnęła poziom 1,13% PKB. Pozostaje to w sprzeczności z zaleceniami Komisji Europejskiej. Natomiast strukturę instrumentów udzielania pomocy publicznej można ocenić pozytywnie, bowiem od 2005 r. utrzymuje się przewaga pomocy czynnej w formie dotacji. Analiza wsparcia dla przedsiębiorstw od strony instytucji, które go udzieliły pokazała, że w 2008 r. 79,3% pomocy dotyczyło tylko czterech dysponentów środków publicznych. Wystąpiła więc silna koncentracja instytucjonalna pomocy publicznej w Polsce.

Abstract

The state aid volume in Poland has increased in the last years, and in 2008 reached 1.13% of GDP, which is in contradiction with the recommendations of the European Commission. However, the change of the structure of aid instruments in Poland may be evaluated as positive, because since 2005 active instruments, i.e., grants are dominating. Analysis of aid to industry and services has revealed that in 2008, 79.3% of the aid was granted only by four governmental institutions. So we observe a strong institutional concentration of state aid in Poland.