Wspieranie innowacyjności we Wspólnej Polityce Rolnej

Edmund Gejbowicz1, Aleksandra Chlebicka2
1 Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Gejbowicz, Edmund (Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA)
Chlebicka, Aleksandra; ORCID: 0000-0002-3896-154X (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wspieranie innowacyjności we Wspólnej Polityce Rolnej
Supporting Innovation in the Common Agricultural Policy
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 130-138

Streszczenie

Zgodnie z dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej podstawą zrównoważonego i inteligentnego wzrostu gospodarczego ma być innowacyjność. W związku z tym, w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, innowacyjność promuje się poprzez nowe działania i dodatkowe finansowanie. W artykule dokonano analizy krytycznej obecnie funkcjonujących i planowanych działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wspierających innowacyjność.

Abstract

According to documents outlining economic strategy of the European Union, innovation is the key issue in achieving intelligent and sustainable growth. Strategic assumptions reflect in the policy measures and funds promoting innovation in the new financial perspective in EU for 2014-2020. The aim of the article was a critical analysis of existing and future measures and schemes supporting innovation within the Common Agricultural Policy framework.