Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych

Janusz Żmija1, Marta Czekaj2
1, 2 Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy
Żmija, Janusz (Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy)
Czekaj, Marta (Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy)
Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych
Common Agricultural Policy and the development of small farms
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 8(57), s. 518-527

Streszczenie

Wspólna Polityka Rolna w okresie 50 lat podlegała ewolucyjnemu rozwojowi oraz kolejnym reformom. Głównym jej celem było bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważony rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich, spełnienie norm związanych z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt oraz poprawa jakości produktów. Wspólna Polityka Rolna począwszy od planu Mansholta w 1968 r. była niekorzystna dla drobnych gospodarstw rolnych. Dopiero w pakiecie projektów UE na lata 2014-2020 kwestia wsparcia drobnych gospodarstw rolnych jest jedną z najistotniejszych propozycji reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Jest to wynikiem zmieniających się potrzeb nie tylko rolnictwa ale całego społeczeństwa. Drobne gospodarstwa rolne stanowią w niektórych krajach europejskich szczególnie w Polsce, Rumunii znaczący odsetek produkcji żywnościowej. Dlatego należy wyeliminować bariery ograniczające dostęp drobnych gospodarstw do pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej a także zapewnić wsparcie tym gospodarstwom chcącym się rozwijać ekonomicznie. Drobnych gospodarstw nie można pozostawić samym sobie. Konieczna jest w tym względzie rozważna polityka.

Abstract

Common Agricultural Policy (CAP) were developing last 50 years. The main purposes of CAP were: assurance food safety, sustainably development on rural areas, protection of natural environment, assurance welfare for animals and improving the quality of agricultural products. The paper aims to characterize the main directions of changes in CAP. The analysis focus on small farms, which represent a significant percentage of farms in Poland. Article was prepared based on data from Central Statistical Office (years 2004-2011) and data from publications concern problem of small farms. The main objectives of the future CAP should be: * support the production of healthy and safe food; * sustainable management of natural resources, especially preservation of the landscape and the diversity of rural areas, reducing the harmful effects of agriculture on the environment; * support the sustainable territorial development through a variety of agricultural systems and the positive interaction between agriculture and other sectors of the rural economy.