Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ciętych i doniczkowych

Lilianna Jabłońska1, Dawid Olewnicki2, Magdalena Ragan3
1, 2, 3 Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jabłońska, Lilianna; ORCID: 0000-0001-6757-7734 (Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Olewnicki, Dawid; ORCID: 0000-0002-3096-3882 (Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ragan, Magdalena (Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ciętych i doniczkowych
Consumer behaviours on the Warsaw market of cut flowers and pot plants
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 220-230

Słowa kluczowe

preferencje konsumentów kwiaty cięte rośliny doniczkowe

Key words

consumer behaviours cut flowers pot plants

Streszczenie

Celem pracy było poznanie zachowań konsumentów na rynku kwiaciarskim oraz wybranych psychologicznych, ekonomicznych i personalno-demograficznych ich uwarunkowań. Badania wykazały, że największym popytem cieszą się kwiaty cięte, głównie róża i tulipan, a następnie rośliny doniczkowe ozdobne z kwiatów. Kupowane są głównie jako prezent, ale ponad połowa badanych nabywa je także dla siebie. Generalnie zachowania nabywcze konsumentów na rynku kwiaciarskim determinowane są głównie płcią. Biorąc pod uwagę pozostałe czynniki bardziej istotne różnice odnotowano tylko w grupie osób najmłodszych i o najniższych dochodach.

Abstract

Aim of this study was to investigate the consumer behaviours in the flower market and selected psychological, economic, and personal-demographic their determinants. Studies have shown that the greatest demand enjoy cut flowers, mainly roses and tulips, and flowering pot plants. They are mainly bought as a gift, but more than half of the people also buy them for themselves. Generally, purchasing behaviours of consumers in the flower market are determined mainly by sex, and taking into account other factors more significant difference was noted only in the group of the youngest and lowest incomes.