Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw nasiennych w zakresie promocji

Dariusz Majchrzycki1, Benedykt Pepliński2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania i Prawa
Majchrzycki, Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania i Prawa)
Pepliński, Benedykt (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania i Prawa)
Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw nasiennych w zakresie promocji
Analysis of seed enterprise marketing management in the field of promotion
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 308-317

Streszczenie

Celem pracy była analiza działalności promocyjnej przedsiębiorstw nasiennych. Zakres czasowy badań obejmował rok 2012. Dane do pracy zostały zebrane na podstawie ankiety badawczej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż największą aktywność w obrębie promotion-mix wykazywały przedsiębiorstwa o największej rocznej sprzedaży nasion. Najpopularniejszą formą reklamy była reklama w prasie lokalnej i branżowej. Coraz większego znaczenia nabierał e-mailing. Ponadto większość badanych przedsiębiorstw przywiązywała duże wagą do sprzedaży osobistej. Duże znaczenie w pozyskiwaniu klientów, dla zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw, miało stosowanie rabatów za zakup materiału siewnego. Mniejszą uwagę w stosunku do pozostałych narzędzi promocji przywiązywano do public relations.