Badanie społeczności jako wyzwanie współczesnych badań marketingowych

Joanna Płuciennik
Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Płuciennik, Joanna (Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)
Badanie społeczności jako wyzwanie współczesnych badań marketingowych
The social network research as a challenge for contemporary marketing research
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 373-382

Słowa kluczowe

badania marketingowe media społecznościowe analiza sieci monitoring mediów społecznościowych

Streszczenie

Możliwości, jakie daje sieć Web 2.0 ujawniają się w coraz powszechniejszym wykorzystaniu społeczności. Przejawia się to tak przeniesieniem części aktywności konsumentów do tych mediów, jaki i pojawieniem się w nich podmiotów komercyjnych. Spowodowało to konieczność wypracowania narzędzi, które byłyby w stanie analizować działania podejmowane w sieciach społecznościowych. Wśród nich najpopularniejszym staje się monitoring.

Abstract

Opportunities offered by the Web 2.0 show up in the increasingly common use of the social networks. It manifests in the transfer of consumers activities to the internet, and in appearance of commercial institution in social networks. In consequences, there is a need to develop tools that would be able to analyze the activities in social networks. Among them, the most popular is the social network monitoring.