Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia

Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
Włodarczyk, Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia
Areas of consumption globalization in Poland - selected issues
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 623-637

Słowa kluczowe

globalizacja konsumpcja zachowania rynkowe konsumentów polskie społeczeństwo

Key words

globalization consumption market behaviour displayed by consumers Polish society

Streszczenie

Jednym z czynników kształtujących współczesne zachowania konsumpcyjne jest globalizacja, prowadząca między innymi do upodobnienia się gospodarek (głównie krajów rozwiniętych), które będą wpływały na unifikację gustów nabywców i upowszechnianie się modeli konsumpcji krajów Europy Zachodniej i USA. Celem artykułu jest wskazanie obszarów rynkowych zachowań polskich konsumentów, na jakie może wpływać globalizacja, w tym szczególnie globalizacja konsumpcji. W artykule wykorzystano dostępne informacje pochodzące z publikacji GUS, Eurostatu, instytucji badawczych, takich jak: CBOS, czy też Pentor, a także wyniki autorskiego badania ankietowego. Według rozważań w artykule można zauważyć, iż polskie społeczeństwo ulega stopniowo międzynarodowym wpływom. Rośnie znaczenie Internetu, Polacy wyjeżdżają coraz częściej turystycznie i służbowo za granicę oraz rośnie znajomość języka angielskiego w polskim społeczeństwie. Ponadto struktura konsumpcji polskich konsumentów ewoluuje w kierunku struktur konsumpcji gospodarstw domowych z krajów UE-15 i USA. Polacy stali się świadomymi nabywcami, a na rynku widoczne są dwa segmenty konsumentów: nowocześni i tradycyjni, przy czym to ci pierwsi poddają się zdecydowanie bardziej wpływom globalizacji konsumpcji.

Abstract

Globalization is one of factors shaping cotemporary consumer behaviour. It results in, among other things, growing similarities between particular economies (particularly of developed countries). These similarities lead to the unification of consumer tastes and popularization of certain consumption models in Western Europe and the USA. The article is aimed at identifying aspects of consumer market behaviour that may be affected by globalization, and particularly the globalization of consumption. The article makes use of information published by GUS (Central Statistical Office), Eurostat, such research institutions as CBOS (Public Opinion Research Centre) or Pentor, as well as the results of questionnaire survey conducted by the author. The paper suggests that Polish society is being subject to effect exerted by international economy. The role of the Internet has become increasingly profound. Growing number of Polish people travel abroad, also officially, and have good command of English. Furthermore, the structure of Polish consumption has been evolving into the structure of household consumption observed in the The paper suggests that Polish society is being subject to effect exerted by international economy. The role of the Internet has become increasingly profound. Growing number of Polish people travel abroad, also officially, and have good command of English. Furthermore, the structure of Polish consumption has been evolving into the structure of household consumption observed in the EU-15 and the USA. The Poles have become conscious buyers. To be more specific the following two segments of consumers can be distinguished on the market: open consumers and traditionalists. Needless to say, the former represent greater part of society under the impact of consumption globalization.