Analiza oferty produktowej gospodarstw agroturystycznych w Polsce

Jacek Chotkowski1, Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz2
1 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Bonin, 2 Zakład Marketingu i Usług, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Chotkowski, Jacek (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Bonin)
Czerwińska-Jaśkiewicz, Małgorzata (Zakład Marketingu i Usług, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska)
Analiza oferty produktowej gospodarstw agroturystycznych w Polsce
Analysis of produce offered by agritourist farms in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 88-98

Słowa kluczowe

agritourism services offer of product regional diversification in Poland

Key words

usługi agroturystyczne oferta produktowa zróżnicowanie regionalne w Polsce

Streszczenie

The main aim of this paper is to present the offer of agritourist farms in Poland. The authors demonstrate that their offers are highly diversified over regions. This stems from differences in the attractiveness of particular areas, social and economic factors, as well as policies laid down by local governments. Research has shown that farmers move towards enriching their services to tourists who want to stay in the countryside by offering cycle rental, as well as horse riding lessons or local sightseeing. Moreover, Polish hosts more and more often see the need to make use of regional attractions in terms of cultural life when designing the product for their visitors (e.g. regional dishes). The present paper was written on the basis of data contained in the catalogue titled “Poland-The Atlas of Agritourism. Welcome to the Countryside” published by the Polish Federation of Agritourism “Welcoming Farms” and also website www.agroturystyka.pl.

Abstract

Celem artykułu jest prezentacja oferty gospodarstw agroturystycznych działających w Polsce. Autorzy udowodnili, że oferta ta jest wysoce zróżnicowana regionalnie. Przeprowadzona w artykule analiza pokazała także, że gospodarze prowadzący działalność dla turystów w Polsce zaczynają rozumieć prawa rynku. Ich oferta, choć standardowa w niektórych obszarach produktu rzeczywistego, w sferze poszerzonej wykazuje tendencję rozwojową. Gospodarze dążą do uatrakcyjniania turystom pobytu na wsi oferując np. wypożyczanie sprzętów na miejscu, proponując naukę jazdy konnej czy zwiedzanie okolicy. Co więcej, zauważa się wśród nich tendencję do wykorzystywania w ofercie walorów kulturowych regionu (np. potrawy regionalne). Niniejszy artykuł powstał na podstawie analiz prowadzonych z wykorzystaniem m.in. danych zawartych w katalogu pn. Polska-Atlas Turystyki Wiejskiej 2010/2011. Wieś Polska Zaprasza Wydawnictwa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” i portalu www.agroturystyka.pl.