Ocena komunikacji między spółkami giełdowymi skupionymi w Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami

Przemysław Sałek

Sałek, Przemysław
Ocena komunikacji między spółkami giełdowymi skupionymi w Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami
EXAMINATION OF COMMUNICATION BETWEEN RESPECT INDEX COMPANIES AND THEIR POTENTIAL SHAREHOLDERS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, vol., nr 14(63), s. 125-133

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu inwestowanie społeczne odpowiedzialne relacje inwestorskie

Key words

corporate social responsibility socially responsible investing investor relations

Streszczenie

Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena tego w jaki sposób spółki giełdowe, określające siebie jako odpowiedzialne społecznie (skupione w Respect Index) komunikują się z potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym. 18 z 24 spółek przesłało potencjalnemu inwestorowi informacje o zrealizowanych w 2014 roku projektach z zakresu CSR. Ten wynik należy uznać jako dobry. Za negatywny należy uznać jednak fakt, że część przesłanych informacji była ogólnikowa i przypominająca bardziej reklamę niż rzetelną informację. W pierwszej części artykułu zostaną wyjaśnione podstawowe zagadnienia, wprowadzające do tematu badań, tj. społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestowanie społecznie odpowiedzialne, relacje inwestorskie oraz Respect Index. Następnie, zostanie zaprezentowane badanie dotyczące komunikacji między spółkami giełdowymi z Respect Index a potencjalnymi akcjonariuszami. Na końcu pracy zostaną przedstawione uwagi autora dotyczące projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo w opracowaniu zostaną również zaprezentowane obszary, w których w 2014 roku najczęściej realizowane były projekty z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Abstract

The main goal of the article is to present the examination of how listed companies, describe themselves as socially responsible, communicate with their potential investors. Article will also present the areas in which CSR projects implemented in 2014. In the first part of the article discusses the definitions of corporate social responsibility, socially responsible investing, investor relations and Respect Index. In the second part will be presented an examination on the communication between Respect Index companies and their potential shareholders. At the end author will comment CSR projects realized by companies listed on the Warsaw Stock Exchange.