Edukacja w zakresie marketingu a jego wizerunek w Polsce

Lechosław Garbarski
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Garbarski, Lechosław (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Edukacja w zakresie marketingu a jego wizerunek w Polsce
MARKETING EDUCATION AND IMAGE OF MARKETING IN POLAND
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 15(64), s. 18-28

Słowa kluczowe

wizerunek marketingu edukacja ekonomiczna w Polsce

Key words

marketing image economic education in Poland

Streszczenie

Edukacja akademicka w zakresie marketingu oraz powszechna edukacja ekonomiczna społeczeństwa mają wpływ na kształtowanie wizerunku marketingu w Polsce. Artykuł przedstawia porównanie badań dotyczących opinii na temat marketingu przeprowadzonych w roku 2007 i 2014. Dodatkowo włączono analizę wykorzystującą tzw. Indeks Zaufania do Marketingu. Ukazano zakres i kierunki zmian „świadomości marketingowej”. Ogólnie rzecz biorąc, po okresie dużego krytycyzmu wobec marketingu, obecnie powoli następuje proces pozytywnej zmiany w opiniach.

Abstract

Academic education in marketing and economic education of society have influence on image of marketing in Poland. The article presents an comparison of researches provided at 2007 and 2014 on opinion about marketing. Additionally, analysis of Index of Marketing Sentiment is included. The scope and directions of changes in “marketing awareness” trends is presented. Generally, after the period of significant criticism towards marketing concept, the process of positive change in opinion on marketing could be observed.