Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80

Berenika Karaszkiewicz1, Iwona Staniec2
1, 2 Politechnika Łódzka
Karaszkiewicz, Berenika (Politechnika Łódzka)
Staniec, Iwona; ORCID: 0000-0002-5580-5450 (Politechnika Łódzka)
Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80
TESTING THE OCCURRENCE OF THE "JANUARY EFFECT" BASED ON THE SWIG80 INDEX
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 73-82

Słowa kluczowe

anomalie giełdowe efekt stycznia czynniki behawioralne

Key words

stock anomaly January effect behavioral factors

Streszczenie

Celem artykułu jest zbadanie, czy „efekt stycznia” determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 „efekt stycznia” oddziaływał na stopy zwrotu z indeksu sWIG80 tylko jeden raz w roku 2012. Przedstawione analizy mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Abstract

The aim of the study is to verify the impact of the “January effect” on the instruments on the Stock Exchange in Warsaw. To carry out the study calculated the average monthly returns of companies included in index sWIG80 for the period from January 2007 to December 2015. The calculations were based on daily quotations of selected indices, using a simple rate of return. A study shows that since 2007, the “January effect” has occurred in the stock market, once in 2012. Conclusions from the analysis of the results can be practically applied in making investment decisions.