ASSESSMENT OF THE CREDIT HISTORY OF ENTERPRISES

Natalia Wasilewska1, Nadiia Davydenko2
1 Jan Kochanowski University in Kielce, 2 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Wasilewska, Natalia; ORCID: 0000-0001-8638-4735 (Jan Kochanowski University in Kielce)
Davydenko, Nadiia; ORCID: 0000-0001-7469-5536 (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
ASSESSMENT OF THE CREDIT HISTORY OF ENTERPRISES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 18(67), s. 229-239

Słowa kluczowe

ocena historii kredytowej kryzys sektora bankowego kredytowanie przedsiębiorstw zadłużenie przeterminowane dług przedłużony czas trwania historii kredytowej

Key words

assessment of credit history crisis of the banking sector lending to enterprises overdue debt prolonged debt duration of credit history

Streszczenie

Opisano stan sektora bankowego na Ukrainie. Analizowane są czynniki, które utrudniają rozwój kredytów dla przedsiębiorstw. Ocena historii kredytowej ukraińskich przedsiębiorstw w latach 2009 i 2017 została przeprowadzona w celu porównania i zidentyfikowania różnic i przyczyn, które do tego doprowadziły. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, proponuje się wprowadzenie zmian w metodologicznych podejściach do oceny historii kredytowej przedsiębiorstwa w celu zwiększenia dokładności takiej oceny.

Abstract

This is the first of 5 articles describing a research conducted to assess the creditworthiness of enterprises and the impact of such an assessment on the level of lending rates during the crisis that has covered the banking sector in Ukraine. In the framework of this study, it was assumed that the creditworthiness of agrarian enterprises involves the following four factors which are subject to the assessment: the credit history of the enterprise, its financial status, business plan and the adequacy of the security (the subject of the mortgage). This article describes the results of the assessment of the credit history of the enterprise. The aim of the study is to identify the quantitative measure of the correlation between the assessment of the credit history of enterprises and the level of repayment of credit in a crisis of the banking sector, as well as the improvement of methodological approaches to such an assessment.