THE IMPACT OF NORMALIZATION PROCEDURES ON THE CLASSIFICATION OF BUILDING MATERIALS COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Monika Zielińska-Sitkiewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zielińska-Sitkiewicz, Monika; ORCID: 0000-0003-4829-3239 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
THE IMPACT OF NORMALIZATION PROCEDURES ON THE CLASSIFICATION OF BUILDING MATERIALS COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 18(67), s. 272-281

Słowa kluczowe

normalizacja zmiennych taksonomiczne mierniki TMAI przemysł materiałów budowlanych

Key words

the data normalization taxonomic measure TMAI building materials companies

Streszczenie

Jednym z etapów wielowymiarowej analizy porównawczej obiektów jest wybór procedury normalizacji zmiennych. W literaturze prezentowanych jest wiele metod transformacji normalizacyjnej. Wybór jednej z nich jest jednym z najważniejszych etapów badania, bowiem może mieć znaczny wpływ na wynik analizy. W artykule wykorzystano i porównano trzy procedury normalizacji zmiennych przy budowie rankingów w oparciu o TMAI dla 15 spółek przemysłu materiałów budowlanych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dla lat 2013 i 2014. Przeprowadzone badania wskazują, że stosowanie różnych wzorców normalizacji zmiennych może powodować zmianę wyników klasyfikacji firm, która nie wynika ani ze zmiany struktury danych finansowych, ani z poprawy efektywności ich działania.

Abstract

One of the stages of the comparative analysis of multivariate objects is the data normalization. There are many procedures of the normalization of the variables described in the literature. The choice of the normalization method is one of the most crucial steps for the researchers as it has a profound effect on the results of the analysis. The main goal of the present study is to examine the sensitivity of the result of linear ordering of objects, using three selected normalization methods, in calculating a synthetic taxonomic measure TMAI to create ratings of 15 building materials companies, listed on the Warsaw Stock Exchange. The study was made for the years 2013 and 2014. The conducted study shows that the use of different normalization formulas of variables can cause the change of the results of the companies classification, which does not result neither from the data structure change nor the effectiveness modification of their operations.