Hipoteza efektywnego rynku versus analiza techniczna rynku finansowego

Grzegorz Paluszak1, Joanna Wiśniewska-Paluszak2
1 Uniwersytet Warszawski , 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Paluszak, Grzegorz (Uniwersytet Warszawski )
Wiśniewska-Paluszak, Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu )
Hipoteza efektywnego rynku versus analiza techniczna rynku finansowego
THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS VERSUS TECHNICAL ANALYSIS OF FINANCIAL MARKET
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 187-198

Słowa kluczowe

hipoteza efektywnego rynku analiza techniczna rynek finansowy rynek akcji racjonalność

Key words

The Efficient Market Hypothesis technical analysis financial market stock exchange rationality

Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie założeń hipotezy efektywnego rynku z efektami analizy technicznej. Problemem badawczym pracy jest: czy hipoteza efektywnego rynku i analiza techniczna mają sprzeczny charakter czy wzajemnie się uzupełniają? Hipoteza efektywnego rynku opiera się na racjonalności inwestora, a analiza techniczna uwzględnia racjonalność i nieracjonalność inwestora. Dlatego, w artykule przedstawiono pojęcie analizy technicznej i jej założenia. W następnej części pracy przedstawiono metodę badań i przedstawiono hipotezę efektywnego rynku finansowego w kontekście założeń i wyników badań z analizy technicznej, porównując je ze sobą. Potem zaprezentowano zakres wykorzystywania analizy technicznej i jej ocenę przez uczestników rynku finansowego. Na końcu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań.

Abstract

The aim of the paper is a comparison of the assumptions of the efficient market hypothesis with the technical analysis effects. The research problem is a contradictory or complementary nature of the efficient market hypothesis with the technical analysis. The efficient market hypothesis is based on the investor rationality assumption and the technical analysis is taking into account of investor rationality and its irrationalities. Therefore, we show the concept of technical analysis and its assumptions. Then, we assess the efficient market hypothesis in the context the technical analysis. In the latter part of this paper we show the usefulness of the technical analysis for the financial market and its assessment is presented by the financial market participants. Conclusions of the research are presented in the last part of this article.