Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych

Agnieszka Siedlecka1, Mateusz Kuszneruk2
1, 2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Siedlecka, Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Kuszneruk, Mateusz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych
SUSTAINABLE CONSUMPTION AND WASTE OF FOOD IN THE OPINION OF HOUSEHOLD MANAGERS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 223-236

Słowa kluczowe

gospodarstwo domowe konsumpcja konsumpcja zrównoważona marnotrawstwo żywności

Key words

household consumption sustainable consumption food wastage

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie różnic w podejściu do konsumpcji zrównoważonej oraz marnotrawstwa żywności według deklarowanej postawy konsumpcyjnej. Dla jego realizacji określono pytania badawcze: Czy gospodarstwa domowe kierowane przez respondentów wyrażających opinię o zależności pomiędzy konsumpcją zrównoważoną a stanem środowiska naturalnego zdecydowanie rzadziej wyrzucają artykuły żywnościowe? Czy w tego rodzaju gospodarstwach częściej decyzje nabywcze podejmowane są racjonalnie?

Abstract

The aim of the paper is to indicate differences in the approach to sustainable consumption and food wastage according to the declared consumerist attitude. To accomplish such an aim there are asked the following research questions: Do households managed by respondents who express the opinion on the relationship between sustainable consumption and the state of the environment much less frequently discard food products? Do these types of households make more rational purchase decisions?