Rola postów facebookowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Dariusz Strzębicki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Strzębicki, Dariusz; ORCID: 0000-0003-1656-4268 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Rola postów facebookowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
THE ROLE OF FACEBOOK POSTS IN MARKETING COMMUNICATION OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 262-271

Słowa kluczowe

portale społecznościowe Facebook posty komunikacja marketingowa spółdzielnie mleczarskie.

Key words

social networks Facebook posts marketing communication dairy cooperatives.

Streszczenie

Celem artykułu było określenie aktywności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zakresie zamieszczania postów na stronach facebookowych. Analizie treści poddano pięć stron facebookowych polskich spółdzielni mleczarskich. Strony facebookowe różniły się od siebie pod względem częstości publikacji postów, ich zróżnicowania tematycznego oraz zaangażowania konsumentów w postaci liczby „polubień”, komentarzy i udostępnień. Główną funkcją publikowanych postów była reklama produktów oraz promocja określonych wzorców konsumpcji związanych z oferowanymi produktami. Spółdzielnie mleczarskie poprzez posty dzieliły się chętnie z konsumentami swą wiedzą ekspercką w zakresie przygotowywania posiłków.

Abstract

The purpose of the article was to determine the activity of food industry enterprises in the area of posting on Facebook pages. Five fanpages of Polish dairy cooperatives were analyzed. Fanpages differed from each other in terms of the frequency of posting, their thematic diversity and consumer engagement in the form of a number of "likes", comments and sharing. The main function of published posts was to advertise products and promote specific consumption patterns related to the products offered. In their posts, dairy co-operatives shared their expert knowledge with consumers in the field of meal preparation.