Strategie greenwashing w wybranych sieciach handlowych w Polsce

Anna Jakubczak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Jakubczak, Anna; ORCID: 0000-0001-9140-8658 (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Strategie greenwashing w wybranych sieciach handlowych w Polsce
Greenwashing strategies in selected retail chains in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 20(69), s. 72-82

Słowa kluczowe

greenwasing społeczna odpowiedzialność biznesu społeczna odpowiedzialność konsumentów green consumerism

Key words

greenwasing corporate social responsibility consumer social responsibility green consumerism

Streszczenie

Problemem poruszonym w artykule jest zjawisko greenwashing, które jest coraz częściej stosowane przez biznes, aby wprowadzić konsumentów w błędne przekonanie o wizerunku firmy lub produktu, jako przyjaznego środowisku naturalnemu. Celem artykułu jest analiza strategii greenwashing stosowanych przez sklepy dyskontowe w ofercie produktów spożywczych i na ich opakowaniach przez producentów. Przeanalizowano kilkadziesiąt produktów żywnościowych organicznych oraz "udających" organiczne w dwóch popularnych sieciach dyskontowych w Polsce. Analiza wyników potwierdza, że w wybranych sieciach stosuje się nieodpowiedzialnie społecznie praktyki sprzyjające stosowaniu strategii greenwashing.

Abstract

The problem raised in the article is the phenomenon of greenwashing increasingly used by business to introduce consumers into a misconception about the image of a company or product as environmentally friendly. The aim of the article is to analyze greenwashing strategies used by discount stores in the offer of food products in packaging and by producers of these products. Several dozen organic and organic "pretending" food products were analyzed in two popular discount chains in Poland. The analysis of the results confirms that in selected networks irresponsibly social practices favoring the use of greenwashing strategies are applied.