OFFER OF PRIVATE BANKING OF KEY BANKS IN POLAND - STATE AND PERSPECTIVES

Sławomir Juszczyk1, Karol Gancewski2
1 Warsaw University of Life Sciences, 2 mBank
Juszczyk, Sławomir; ORCID: 0000-0003-3790-6247 (Warsaw University of Life Sciences)
Gancewski, Karol (mBank)
OFFER OF PRIVATE BANKING OF KEY BANKS IN POLAND - STATE AND PERSPECTIVES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 68-79

Słowa kluczowe

affluence private banking wealth management HNWI group

Key words

zamożność private banking wealth management grupa HNWI

Streszczenie

The aim of the research was to identify and assess the changes of private banking in Poland. The research determined among others that the financial products with the lowest risk are currently the most popular among private banking clients of the surveyed banks. It was also determined that the most popular service in the next 2 years will probably be investment advice. Non-banking services such as legal and tax consultancy, educational consulting or concierge services will be an addition to the private banking in Poland.

Abstract

Celem badań było rozpoznanie i ocena zmian private bankingu w Polsce. W toku badań ustalono między innymi, że produkty finansowe o najmniejszym ryzyku cieszą się obecnie największą popularnością wśród klientów private bankingu badanych banków. Na podstawie wyników badań ustalono również, że najbardziej popularną usługą, świadczoną w ramach private bankingu w najbliższych 2 latach będzie prawdopodobnie doradztwo inwestycyjne. Usługi pozabankowe takie jak doradztwo prawno-podatkowe, doradztwo edukacyjne czy usługi concierge będą w dalszym ciągu dodatkiem oferty w ramach private bankingu w Polsce.